VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
Schůze VCC Plzeň se konají v kulturním domě JAS,
Jablonského 39, Plzeň - Slovany, klubovna č. 1. od 19 do 20 hod.

v roce 2018: 25. 1. - výroční schůze  / 22. 2. / 29. 3.
26. 4. / 31. 5. / 28. 6. / 30. 8. / 27. 9. / 25. 10. / 29. 11.
Naši Podporovatelé
Najdete nás také na Facebooku
VCC Plzeň nezajišťuje půjčování automobilů a motocyklů !!
Členské příspěvky na rok 2018
Členský příspěvek se platí bezhotovostním způsobem
číslo účtu VCC Plzeň: 5336371/0100
Pro identifikaci platby je nutné uvést !!!
Variabilní symbol:
rok narození
do zprávy pro příjemce uvést:
jméno a telefonní číslo

U stávajícího člena nezaplacením členského příspěvku
do konce února daného roku členství zaniká.
 
Základní sazba
snížená sazba pro
osoby mladší 18 let a
starší 60 let
stávající člen
(prodloužení členství)
400,- Kč
300,- Kč
Autobusový výlet VCC Plzeň 17. 3. 2018
v sobotu 17. 3. opět vyrážíme na autobusový výlet. Letošním cílem bude Tatra muzeum a
Auto-moto muzeum OLDTIMER Kopřivnice.
Lístky se budou prodávat již na lednové schůzi.
člen VCC - 700,- Kč / jízdenka
ostatní 800,- Kč / jízdenka
V ceně jízdenky je i vstup do Tatra muzea.