VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
Schůze VCC Plzeň se konají v kulturním domě JAS,
Jablonského 39, Plzeň - Slovany, klubovna č. 1. od 19 do 20 hod.
termíny schůzí v roce 2016:

28. 4. / 26. 5. / 30. 6. / 25. 8.
29. 9. - volební schůze / 27. 10. / 24. 11.
 
XXVII. jízda historických vozidel okolím Plzně
28. května
Už jen pár dní zbývá do začátku největší akce VCC Plzeň,
zase po roce se uvidíme na Bolevecké návsi v Plzni. Letošní
ročník bude končit v kempu Ostende, kde bude vyhlášení a
večerní posezení. Pro účastníky z dálky i z blízka jsou
zajištěny chatky a bezpečné parkování vozidel přímo v kempu.
Příjem přihlášek byl ukončen, na akci se můžete
přihlásit ještě v den konání akce od 7:30 do 9:30
v místě přejímky na Bolevecké návsi.
Testační den VCC Plzeň - 16. 4. 2016
Při testačním dnu bylo prodlouženo 125 klubových testací a 49 testací, jejichž majitelé nejsou členy VCC Plzeň. Podle seznamu otestovaných vozidel zbývá cca 40 strojů k prodloužení platnosti. Náhradní testační den bude na Bolevecké návsi 28. 5. 2016 v době od 8 do cca 10 hodin. Upozorňujeme na nutnost kompletně vyplněného tiskopisu "Protokol o roční prohlídce", neboť nebude čas ani prostor na zjišťování chybějících údajů. Potřebné tiskopisy bude možné vyzvednout na schůzi VCC Plzeň 26. 5. 2016, nebo po dohodě na adrese: Pavel Přibáň, Plovární 5, Plzeň.
Propozice jízdy: