VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
Schůze VCC Plzeň se konají v kulturním domě JAS,
Jablonského 39, Plzeň - Slovany, klubovna č. 1. od 19 do 20 hod.

v roce 2018: 26. 4. / 31. 5. / 28. 6. / 30. 8. / 27. 9. 
25. 10. / 29. 11.
Naši Podporovatelé
Najdete nás také na Facebooku
VCC Plzeň nezajišťuje půjčování automobilů a motocyklů !!
29. ročník jízdy historických
vozidel okolím Plzně 2018
jízdu pravidelnosti do vrchu
ÚTERSKÝ KOPEC  2018
                 Testační den VCC Plzeň
Prodlužování testací se bude  konat dne 12.5.2018 od 10 do cca 13 hod., na stejném místě jako vloni, tj. v Borské ulici, na cestě mezi prodejnou hutního materiálu a Autoservisem Šmucler.
Zájemci o prodloužení platnosti testace předloží:
1. Vyplněný Protokol o testování - včetně přiděleného čísla krajskou testovací  komisí
2. Automobily i motocykly  s kapalinovou brzdou předloží  Protokol o technické prohlídce.
Tiskopisy budou na schůzi a na místě prodlužování.

Platnost prodloužení bude 2 roky.
FKHV vybírá 300 Kč, VCC Plzeň 0 Kč.
Prodlužování průkazů vozidel, které nebyly testovány od VCC Plzeň je možné za předpokladu, že žadatel předloží kopii   původní Žádosti o testování. Cena pro tyto případy je od FKHV stanovena na 600 Kč, VCC Plzeň 0 Kč.
Předem prohlédnout průkazy, zda již není průkaz popsaný. Jinak provést výměnu na Magistrátu. Jakékoliv dotazy budou zodpovězeny na tel. č. 732842508