VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
Schůze VCC Plzeň se konají v kulturním domě JAS,
Jablonského 39, Plzeň - Slovany, klubovna č. 1. od 19 do 20 hod.
termíny schůzí v roce 2016:
25. 8.
29. 9. - volební schůze / 27. 10. / 24. 11.
 
XXVII. jízda historických vozidel okolím Plzně
V sobotu 28. května se konala největší akce VCC Plzeň,
zase po roce jsme se sešli na Bolevecké návsi v Plzni. Letošní
ročník končil v kempu Ostende, kde bylo vyhlášení a
večerní posezení. Pro účastníky z dálky i z blízka byly
zajištěny chatky a bezpečné parkování vozidel přímo v kempu.
3. retro jízda vozy socializmu,
aneb "V čem jsme jezdili"
V sobotu 13. 8. se konal již třetí sraz
historických vozidel prodávaných v
Československu v letech 1948 až 1985. 
Klubová vyjížďka 2016
v sobotu 27. 8. se konala vyjížďka VCC Plzeň, účast byla hojná a i počasí se vydařilo. Navštívili jsme dvě muzea motomuzeum pana Šarlingra v Pavlíkově u Rakovníka a Jawa muzeum Ing. Antoniho v křivoklátském podhradí.