VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
 
Kalendář akcí VCC Plzeň v roce 2021
                                                                                                                                             .

29. května           XXXI. jízda HV okolím Plzně
28. srpna            Úterský kopec

Testační den bude, až to situace dovolí a
dostaneme od krajského testačního komisaře termín.