VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
Jak se stát členem VCC Plzeň?
Členem VCC Plze
ň se může stát každá fyzická osoba, která dovršila věku 15 let. Nový člen nejprve musí vyplnit přihlášku!
Způsob úhrady členského příspěvku:
Členský příspěvek se platí bezhotovostním způsobem na účet klubu buď převodem z účtu člena, nebo složenkou. Číslo účtu: 5336371/0100
Pro identifikaci platby je nutné uvést !!!
Variabilní symbol:
rok narození
do zprávy pro příjemce uvést:
jméno a telefonní číslo

U stávajícího člena nezaplacením členského příspěvku do konce února daného roku členství zaniká. Automaticky tak zaniká nárok na všechny výhody člena klubu (např. zvýhodněné ceny testací, zvýhodněné ceny zájezdu, zvýhodněné ceny vstupenek na mikulášskou zábavu, slevy ve vybraných obchodech atd.) Při pozdější platbě bude výše příspěvku jako u nového člena.

                          Výše členských příspěvků v roce 2019
Proč se stát členem VCC Plzeň?
Veteran Car Club Plzeň v AČR nabízí svým členům možnost levnější klubové testace, která je nedílnou součástí pro získání RZ. Dále pořádáme  různé klubové akce, jako jsou Mikulášská zábava, autobusové výlety do muzeí, otevírání a zavírání sezony a pod. Na většině těchto akcí se klub podílí finančně. Dále máme pro členy klubu sjednané slevy u prodejců ložisek, maziv a spojovacího materiálu a pod.   
 
Základní sazba
snížená sazba pro
osoby mladší 18 let a
starší 60 let
nový člen
500,- Kč
400,- Kč
stávající člen
(prodloužení členství)
400,- Kč
300,- Kč
K