VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
XXVII. ročník jízdy HV okolím Plzně
Dne 28. 5. 2015 se konal další ročník jízdy HV ,
startující z Bolevecké návsi v Plzni.
Na Boleveckou náves se letošní rok sjelo 106 vozidel
a to z velké části  s předválečným rokem výroby.
Děkujeme panu Křovákovi za poskytnutí jeho fotografií.