VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
Vánoční vyjížďka 2016
Cílem letošní vánoční vyjížďky dne byla expozice veteránů v Nepomuku. Po obědě v Žinkovech jsme si zajeli do vesnice Tojice, kde je u místního potoka k vidění větší počet volně žijících a ochočených nutrií.