VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
Klubová vyjížďka 2016
v sobotu 27. 8. se konala vyjížďka VCC Plzeň, účast byla hojná a i počasí se vydařilo. Navštívili jsme dvě muzea motomuzeum pana Šarlingra v Pavlíkově u Rakovníka a Jawa muzeum Ing. Antoniho v křivoklátském podhradí.
Děkujeme panu Křovákovi za poskytnutí jeho fotografií.