VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
       2. testační den VCC Plzeň 30. 5. 2020
                   prodlužování platnosti průkazů HV

Vzhledem k změnám zpracování testací a prodlužování protokolů historických
vozidel bude nutné pro Vás, kteří chcete v roce 2020 jezdit a prodloužit testování,
splnit následující. Fyzická účast na testačním dni VCC PLZEŇ  30. 5.  2020
v areálu IPP Dýšina (vjezd do areálu je za vjezdem do mrazíren směrem od Dýšiny)

Proto aby jste byli úspěšní, je třeba splnit následující:
1) písemně se přihlásit k testaci na e-mail:   modeln@seznam.cz
        - do předmětu e-mailu napište:  Přihláška na testační den 
        - do textu napište: jméno a příjmení, vozidlo(a) která chcete prodloužit  
        - u každého vozidla napsat: značku, typ, r. v. a číslo protokolu o testování HV    
        (číslo protokolu se nachází v levém horním rohu prvotní čtyřstránkové žádosti)
        - pokud prodlužujete více vozidel, jasně označte to vozidlo se kterým na
          testační den přijedete 
2) bude vám přidělena hodina a čas, kdy se prodloužení zúčastníte. Čas je nutné 
        dodržet z důvodu velkého množství vozidel a nedostatku času!!!
3) na testaci budete mít s sebou:
        a) průkaz HV s ještě volnou kolonkou na prodloužení, kdo má kolonky plné,
             je nutné si nechat průkaz vyměnit na registru vozidel magistrátu MP.
        b) osvědčení o průkazu HV - malý techničák
        c) žádost o testování historického vozidla ( veklý formulář s fotkami vozidla )
        d) vyplněný protokol o testování - Protokol o pravidelné prohlídce
        e) potvrzený - Protokol o technické prohlídce HV - potvrdí odborná dílna nebo  
            STK na žádost majitele. Povinné pro všechny typy vozidel bez výjimek!!
            (osobní i nákladní automobily, motocykly všech kategorií, traktory i přívěsné  
            vozíky a pro všechny roky výroby)
        f) přistavit testované vozidlo, na vozidle bude kontrolováno a foceno: VIN  
            vyražené na vozidle, výrobní štítek, typ a výrobní číslo motoru, motorový 
            prostor, počet km, interier, smlouva o nabytí vozidla nebo čestné prohlášení   
            majitele vozidla. Je důležité, aby všichni věděli, kde máte VIN, štítek a typ    
            motoru a čísla byla očištěná a přístupná.

Pokud nebudou dodrženy časy a bude chybět některý z tiskopisů , nebo nebude
řádně vyplněný, testace se neprovede jelikož na každé vozidlo je přidělen daný čas.

Protokol o pravidelné       Protokol o technické           Vzor čestného
          prohlídce                                prohlídce HV                           prohlášení