VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
    Informace pro ty, kteří nestihli prodloužit  
           průkazy HV na testačních dnech

Vzhledem ke změnám zpracování testací a prodlužování průkazů historických
vozidel je nutné splnit více podmínek, něž v minulosti. Ti, kdo nestačili prodloužit
své průhazy HV se musí nahlásit předsedovi testační komise na jeho e-mail
(informace jakým způsobem viz níže), po nashromáždění alespoň 15 vozidel se
uskuteční mimořádný testační den, o kterém dostanete informaci od předesedy na
základě Vaší písemné přihlášky.

Proto, aby jste mohli prodloužit průkaz HV, je třeba splnit následující:
1) písemně se přihlásit k testaci na e-mail:   modeln@seznam.cz
        - do předmětu e-mailu napište:  Přihláška na testační den 
        - do textu napište: jméno a příjmení, vozidlo(a) která chcete prodloužit  
        - u každého vozidla napsat: značku, typ, r. v. a číslo protokolu o testování HV    
        (číslo protokolu se nachází v levém horním rohu prvotní čtyřstránkové žádosti)
        - pokud prodlužujete více vozidel, jasně označte to vozidlo se kterým na
          testační den přijedete 
2) po shromáždění dostatečného počtu zájemců Vám na e-mail, ze kterého
           jste se přihlašovali přijde zpráva o termínu, místě, kde se bude
           mimořádný testační den konat.
3) na testaci budete mít s sebou:
        a) průkaz HV s ještě volnou kolonkou na prodloužení, kdo má kolonky plné,
             je nutné si nechat průkaz vyměnit na registru vozidel magistrátu MP.
        b) osvědčení o průkazu HV - malý techničák
        c) žádost o testování historického vozidla ( veklý formulář s fotkami vozidla )
        d) vyplněný protokol o testování - Protokol o pravidelné prohlídce
        e) potvrzený - Protokol o technické prohlídce HV - potvrdí odborná dílna nebo  
            STK na žádost majitele. Povinné pro všechny typy vozidel bez výjimek!!
            (osobní i nákladní automobily, motocykly všech kategorií, traktory i přívěsné  
            vozíky a pro všechny roky výroby)
        f) přistavit testované vozidlo, na vozidle bude kontrolováno a foceno: VIN  
            vyražené na vozidle, výrobní štítek, typ a výrobní číslo motoru, motorový 
            prostor, počet km, interier, smlouva o nabytí vozidla nebo čestné prohlášení   
            majitele vozidla. Je důležité, aby všichni věděli, kde máte VIN, štítek a typ    
            motoru a čísla byla očištěná a přístupná.

Pokud nebudou dodrženy časy a bude chybět některý z tiskopisů , nebo nebude
řádně vyplněný, testace se neprovede jelikož na každé vozidlo je přidělen daný čas.

Protokol o pravidelné       Protokol o technické           Vzor čestného
          prohlídce                                prohlídce HV                           prohlášení