VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
Jak se stát členem VCC Plzeň
Členem VCC Plzeň se může stát každá fyzická osoba, která dovršila věku 15 let. Nový člen nejprve musí vyplnit přihlášku!

Způsob úhrady členského příspěvku:
Členský příspěvek se platí bezhotovostním způsobem na účet klubu buď převodem z účtu člena, nebo složenkou. Číslo účtu: 5336371/0100
Pro identifikaci platby je nutné uvést !!!
Variabilní symbol: 
rok narození
do zprávy pro příjemce uvést: 
jméno a telefonní číslo
U stávajícího člena nezaplacením členského příspěvku do konce února daného roku členství zaniká. Automaticky tak zaniká nárok na všechny výhody člena klubu (např. zvýhodněné ceny testací, zvýhodněné ceny zájezdu, zvýhodněné ceny vstupenek na mikulášskou zábavu, slevy ve vybraných obchodech atd.)
Při pozdější platbě bude výše příspěvku jako u nového člena.
Výše členských příspěvků v roce 2022

 

 

Základní sazba

 Snížená sazba pro

osoby mladší 18 let a

starší 60 let

 

 Nový člen

 

500,- Kč

 

400,- Kč

Stávající člen

(prodloužení členství)

 

400,- Kč

 

300,- Kč

Členská přihláška ke stažení zde
Copyright © 2022 Veteran car club Plzeň