VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
Příspěvky na konané akce
Každý člen, který pořádá nebo by měl zájem uspořádat v příštím roce nějakou akci, může požádat výbor o příspěvek, ovšem při splnění následujících podmínek:

1. Pořadatel je povinen nahlásit akci předsedovi klubu, a to buďto osobně na některé z pořádaných schůzí, případně prostřednictvím e-mailu, který je uveden na stránkách klubu v sekci kontakty. Současně je pořadatel povinen předložit propozice akce a navrhovaný rozpočet akce. Pořadatel může též sdělit i navrhovanou výši příspěvku.

2.
Na základě výše uvedeného bude akce zařazena do oficiálního kalendáře akcí klubu.

3. O výši příspěvku a jeho schválení rozhoduje výbor klubu. Pokud bude příspěvek schválen, bude zařazen do rozpočtu klubu na příští rok.

4. Příspěvěk může být použit pouze na financování akce nebo prostředků, jež svou povahou přímo souvisí s pořádanou akcí.

5. Příspěvek bude vyplacen po konání akce, na základě předloženého vyúčtování konané akce. Výbor VCC Plzeň v AČR si vyhrazuje výhradní právo zamítnutí vyplacení příspěvku v případě porušení podmínek pro jeho vyplacení uvedených v bodě 4.
Copyright © 2022 Veteran car club Plzeň