VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR
Autobusový výlet VCC Plzeň v AČR
Dne 15.4.2023 se bude konat výlet pořádaný VCC Plzeň v AČR. Cílem tohoto výletu budou dvě německá muzea. Prvním bude motocyklové muzeum na zámku Augustusburg, kde se nachází nejrozsáhlejší sbírka motocyklů v Evropě, druhým pak muzeum Augusta Horcha ve městě Cvikov. Odjezd bude jako již tradičně od parkoviště, jež se nachází mezi vstupem do bývalých Škodových závodů a autobusovým nádražím v Plzni. Přesný čas odjezdu bude v blízké době upřesněn zde na stránkách.

Cena lístků:  Pro člena 800,- Kč, kdy každý člen má nárok na dvě vstupenky. 
                     Pro nečlena 1200,- Kč.

Prodej lístků bude zahájen na výroční členské schůzi dne 26.1.2023. Kdo se nebude moci na schůzi dostavit, může využít též možnosti prodeje lístků u hospodářky klubu p. Wohlmuthové, na tel. čísle: +420 733 663 099.

UPOZORNĚNÍ! Nákup lístků prostřednictvím paní hospodářky přes telefon bude možný až po konání výroční schůze, tedy od 26.1.2023 dále. Prosím Vás tedy o to, abyste volali p. hospodářce až po tomto datu.
Prodej lístků je omezen do vyčerpání maximální kapacity autobusu.
Zakoupením lístku bere účastník výletu na vědomí, že VCC Plzeň v AČR není cestovní kanceláří a že dopravu na místo pouze zprostředkovává. VCC Plzeň v AČR nenese zodpovědnost za jakoukoli újmu, která účastníkům vznikne důsledkem jejich neuváženého jednání během trvání výletu a současně doporučuje každému jednotlivci zajistit si cestovní pojištění pro den konání akce.
Copyright © 2022 Veteran car club Plzeň